בית המדרש ע"ש אריאל רוזן-צבי

המרכז מקיים בית מדרש שהוא חדר עיון לסטודנטים ולמרצים, המעמיד לרשות הקוראים ספרייה בסיסית של מקורות במדעי היהדות. 

 

בתקופת הלימודים בית המדרש פתוח:

 

בימים א'–ה', 7:00–14:30

 

תוכנית בית המדרש תש"פ:

 

בית מדרש לציבור הכללי

  • סוגיות בתלמוד הבבלי

קבוצת הלימוד מציעה מפגש בלתי אמצעי עם הטקסט התלמודי. התכנית כוללת עשרה מפגשים בהם נלמד  סוגיות נבחרות מהתלמוד הבבלי. מתכונת הלימוד היא המתכונת המסורתית של לימוד בחבורה ובחברותא, אשר מאפשרת שיח ודיון פתוחים בהם כל לומד ולומדת יכולים להשמיע את קולם. במהלך הלימוד נתייחס להיבטים שונים של הסוגיה התלמודית – היסטוריים, ספרותיים, הלכתיים ומשפטיים. מתאים גם לחסרי רקע בלימוד תלמוד.  

סמסטר א, ימי שני, 16:00–17:15

מנחה: ד"ר שי ווזנר

ההרשמה בתשלום

 

  • קריאה בספר הזוהר

הזוהר הוא הספר היחיד בתולדות היהדות שזכה להתקדש לצד התנ"ך והתלמוד. לצד זאת רבה חשיבותו הן כטקסט שעיצב בהגותו פרקים נכבדים בהיסטוריה היהודית וכן כטקסט בלטריסטי יוצא דופן. על אף חשיבותו עדיין רבות החידות בעניינו; למשל, בשאלה הבסיסית מתי נכתב ועל ידי מי. המסורת מייחסת את כתיבתו לר' שמעון בר יוחאי, התנא בן המאה השנייה, ואילו החוקרים טוענים שנכתב במאה הי"ג – חלקם טוענים כי נכתב על ידי ר' משה דה לאון, וחלקם – על ידי מקובלים רבים. הסדנה תתבסס על קריאת טקסטים נבחרים מתוך הזוהר, כדי שהמשתתפים יוכלו להתוודע באופן בלתי אמצעי ליופיו, אך גם לחידות שהוא מציב בפנינו.

סמסטר ב, ימי שני, 16:00–17:15 (10 מפגשים)

מנחה: פרופ' רונית מרוז

ההרשמה בתשלום

 

עתים

בית מדרש פתוח לסטודנטים

בית מדרש "עתים" הוא בית מדרש פתוח לסטודנטיות וסטודנטים מרחבי הקמפוס. כל סמסטר מוקדש ללימוד פרק מפרקי התלמוד. המפגשים מתחילים בלימוד בחברותות ובקבוצות לימוד המאפשרות שיח ודיון פתוחים סביב נושא הסוגיה. לאחר מכן מתכנסים לדיון מסכם. בית המדרש מאפשר מפגש בלתי אמצעי עם הטקסט התלמודי, בו כל לומד ולומדת יכולים להשמיע את קולם.

סמס' א+ב, ימי שני, 20:30-18:00

בשיתוף עם תכנית "כלים שלובים"

אחראי אקדמי: ד"ר שי ווזנר

 

 

פרשה בשבוע

מפגשים עם חוקרים, יוצרים ואנשי רוח על פרשת השבוע

במרכז השיעור תעמוד התורה אשר מאז העת העתיקה ועד ימינו נחלקת לפרשיות הנקראות בכל שבת במעגל שאיננו נגמר. ספר בראשית לאורך הסתיו, ברקים ורעמים לאורך ספר שמות, חומו של קיץ בספר דברים וחוזר חלילה. ושוב נבראים שמים וארץ, והאדם יעשה את הרע, ושוב ישטוף מבול את הארץ, ונח יוותר עם משפחתו בתיבה שנה אחר שנה ושוב יוולד עם. והקוראים יודעים את הסיפורים ומכירים את העלילה ועם זאת מצויים בציפיה עד השבת הבאה, עד הפרשה הבאה. הידיעה לא תפגום במתח ולא תחסר מההנאה.

בסדרת המפגשים נצטרף גם אנו אל המעגל, נקרא יחדיו את הכתוב המקראי, נאמר את דברינו, נשאל את שאלותינו ולעתים אף נענה מתשובותינו.

סמס' א, ימי ראשון, 18:00-16:00

בשיתוף עם תוכנית "כלים שלובים"

אחראי אקדמי: ד"ר חיים חיון

 

 

מהיא"ה

מפעל התיעוד של יהודי ארצות האיסלאם

פורום מהיא"ה לחקר הפזורה היהודית באסיה ואפריקה נועד לקדם את תחום ידע זה באמצעות למידה משותפת, הפריה הדדית וקיום דיון ביקורתי ושיטתי על אסכולות המחקר העוסקות בכתיבה ההיסטורית על יהודי ארצות האסלאם. הפורום ישמש מקום מפגש לחוקרות וחוקרים צעירים מצטיינים והוא יתמקד בהצגת העבודות, החידושים ותחומי המחקר של המשתתפים בו. הפורום יתכנס 5 פעמים בשנה, כל מפגש יימשך כשלוש שעות, ורובו יוקדש לעבודותיו של חוקר אחד. השאיפה היא לגבש מבחינה מקצועית וחברתית גם יחד, קבוצה נבחרת של לומדים, שיהיו בין מובילי התחום בשנים הבאות.

מפגשים: 5.12.2019, 2.1.2020, 6.2.2020, 5.3.2020, 7.5.2020, שעות 19:30-17:00.

בשיתוף החוג להסטוריה של עם ישראל

אחראי אקדמי: פרופ' ירון צור

 

 

סדנת חוקרים: היסטוריה יהודית ללא גבולות

עם התגברות תהליכי הגלובליזציה, גובר גם העניין המחקרי בקשרים חוצי-גבולות בין קהילות של מיעוטים, פזורות, קבוצות מהגרים וארגונים בינלאומיים. מטרתנו להציב סוגיות אלו על סדר היום המחקרי של היהדות המודרנית. אנו שואפים לייצר תשתית תיאורטית ומתודולוגית שתאפשר שילוב מחודש בין מחקר היסטורי יהודי מקומי עם ראייה על-מקומית, מעין "היסטוריה יהודית עולמית" משולבת והשוואתית, תוך התבססות על המחשבה התיאורטית הטרנס-לאומית. הקבוצה תבחן את הזיקות השונות שבין קבוצות יהודיות ביחד עם ההקשרים הגיאו-פוליטיים הייחודיים בהן פעלוהקבוצה מיועדת לחוקרות ולחוקרים צעירים במדעי הרוח והחברה, בשנתה השלישית תתמקד בפרסום אקדמי בנושא.

מפגשים: לוח זמנים ייקבע בהמשך

מרכזים: ד"ר רונה יונה, גב' הילה בהרד, ד"ר אביעד מורנו, ד"ר אלכס ולדמן

 

 

פורום צייטלין: תרבות, זהות, אמונה

חוג צייטלין מקדם פלטפורמה בינאוניברסיטאית לשיח ולדיון אקדמי במשנתו של הלל ציטלין בהקשרים הסטוריים וברלבנטיות שלה לסוגיות עכשוויות שקשורות בתרבות, זהות ואמונה.

הלל צייטלין, בן לחסידות חב"ד, הוגה דעות, פובליציסט סופר יהודי-פולני פעיל ומשפיע בחיי החברה והתרבות של וורשה בראשית המאה ה-20 פעל על רקע החילון והתהוות תנועות חברתיות ופוליטיות בשדה היהודי וביתו היה אחד ממרכזי הספרות המודרנית היהודית. ביציאתו מהעולם האורתודוכסי אל העולם הכללי והיהודי המשכיל ובחזרתו "הביתה" בהמשך חייו, נתן ביטוי למאבק אמוני אקסיסטנציאלי עמוק ולהיבטים משיחיים בחיי הקהילה היהודית בין שתי מלחמות העולם. מעיוניו בניטשה, שפינוזה, רבי נחמן מברסלב ובקבלה יהודית, בעניני שעה חברתיים ופוליטים, ספרות ותרבות יהודית- קולו של ציטלין נשמע ברמה ומהדהד את צירי המתח של יהדות ומודרנה מעבר למחוזות הזמן והמקום.

מפגשים: מפגש אחד בכל סמסטר (תאריכים ייקבעו בהמשך)

אחראים אקדמיים: פרופ' רון מרגולין, פרופ' יונתן מאיר, ד"ר אביב לבנת

 

 

חברותא: מפגשי דוקטורנטים

אינדיווידואל וקולקטיב בעולם היהודי

העולם היהודי, שבמשך שנים רבות התנהל במסגרות קהילתיות, בעלות אוטונומיה במידה כזו או אחרת, הופך את שאלת היחיד והקולקטיב למורכבת ומסקרנת במיוחד במחקר מדעי היהדות. היהודי והיהודייה היחידים מרכיבים הן את הקהילות היהודית וכמו כן מתפקדים במסגרות חברתיות רחבות יותר של החברה הלא יהודית הסובבת. שאלת היחיד והחברה מרכזית גם ביחס לתולדות ההגות והיצירה האמנותית, באיזו מידה פועלים אינטלקטואלים, מנהיגים, משוררים ואמנים במסגרת הקהילות היהודיות שבהן הם פועלים. מה מערכות היחסים בין יצירתם לבין החברה? לאלו חלקים בחברה הם מתייחסים?. במסגרת הקבוצה נדון בכיוונים וזוויות שונות של יחסים בין יחידים לחברה, אינדיווידואלים וקולקטיבים בתולדות ההיסטוריה, המחשבה והיצירה היהודית, ונבחן האם זהותם כחלק מהקולקטיב היהודי הלכה יד ביד או התנגשה עם קולקטיבים אחרים שהשתייכו אליהם. מטרת הקבוצה היא לעודד שיח ומפגש בין חוקרים ותלמידי מחקר המגיעים מתחומים שונים ומעולמות שונים הקשורים או משיקים למדעי היהדות.

מפגשים: 5.11.2019, 26.11.2019, 10.12.2019, 07.01.2020, 17.03.2020, 31.3.2020, 05.05.2020, 26.05.2020, שעות 11:00 - 12:30.

בשיתוף בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה ע"ש חיים רוזנברג. הקבוצה פתוחה לכלל תלמידי האוניברסיטה.

אחראי אקדמי: ד"ר מעוז כהנא

מרכזים: דור סער-מן, רוני כהן

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>