י.ח. ברנר - הקדוש החילוני של ארץ ישראל - פרופ' אניטה שפירא

19 בדצמבר 2017, 18:00 
אודיטוריום מרכז צימבליסטה 
בתשלום
י.ח. ברנר - הקדוש החילוני של ארץ ישראל - פרופ' אניטה שפירא

 

 

י.ח. ברנר - הקדוש החילוני של ארץ ישראל - פרופ' אניטה שפירא

 

 

יושב - ראש:

ד"ר אורי כהן, ביה"ס לחינוך

 

 

כל המינויים אזלו

לפרטים:

03-6408020

heritage@post.tau.ac.il

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive