סוג האירוע

בחר הכל

טקס

עגנון

קונצרט

תערוכה

יום עיון

כנס

הצגה

ערב עיון

סדרה

הרצאה

סרט

תחום האירוע

בחר הכל

היסטוריה יהודית

לשון ובלשנות

מורשת יהודית

מקרא

ספרות

אירועים

19 אוקטובר

20 אוקטובר (2 אירועים)

27 אוקטובר

28 אוקטובר

2 נובמבר

3 נובמבר (2 אירועים)

9 נובמבר

10 נובמבר (2 אירועים)

11 נובמבר

16 נובמבר

17 נובמבר (2 אירועים)

23 נובמבר

24 נובמבר (2 אירועים)

25 נובמבר

30 נובמבר

1 דצמבר (2 אירועים)

6 דצמבר

7 דצמבר

8 דצמבר (2 אירועים)

9 דצמבר

14 דצמבר

15 דצמבר (2 אירועים)

20 דצמבר (2 אירועים)

21 דצמבר (2 אירועים)

22 דצמבר (2 אירועים)

28 דצמבר

29 דצמבר (2 אירועים)

4 ינואר

5 ינואר (2 אירועים)

6 ינואר

11 ינואר

12 ינואר (2 אירועים)

13 ינואר

14 ינואר

1 פברואר

1 מרץ

7 מרץ

8 מרץ

9 מרץ

10 מרץ

14 מרץ

15 מרץ

21 מרץ

22 מרץ

27 מרץ

28 מרץ

29 מרץ

30 מרץ

4 אפריל

5 אפריל

6 אפריל

10 אפריל

11 אפריל

12 אפריל

13 אפריל

3 מאי

5 מאי

9 מאי

17 מאי

19 מאי

24 מאי

31 מאי

7 יוני

9 יוני

8 נובמבר

15 נובמבר

22 נובמבר

23 נובמבר

24 נובמבר

29 נובמבר

6 דצמבר

11 דצמבר

12 דצמבר

13 דצמבר

14 דצמבר

15 דצמבר

20 דצמבר

22 דצמבר

26 דצמבר

27 דצמבר

28 דצמבר

3 ינואר

10 ינואר

17 ינואר

22 ינואר

7 מרץ

14 מרץ

19 מרץ

21 מרץ

23 מרץ

28 מרץ

20 אפריל

23 אפריל

24 אפריל

25 אפריל

26 אפריל

27 אפריל

4 מאי

9 מאי

16 מאי

23 מאי

28 מאי

13 יוני

20 יוני

25 יוני

27 יוני

31 אוקטובר (2 אירועים)

5 נובמבר

7 נובמבר

8 נובמבר

14 נובמבר

16 נובמבר

21 נובמבר

28 נובמבר

29 נובמבר

5 דצמבר

12 דצמבר

19 דצמבר

26 דצמבר

2 ינואר

4 ינואר

9 ינואר

10 ינואר

14 ינואר

18 פברואר

6 מרץ

13 מרץ

20 מרץ

10 אפריל

24 אפריל

1 מאי

8 מאי

15 מאי

22 מאי

3 יוני

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive